Avtalsförhandlingar storsjö- & färjeavtal

Våra kollektivavtal med SARF som prolongerades tre månader i februari löper ut den 31 maj. En första kansliöverläggning där Seko diskuterade våra yrkanden till SARF har hållits, nästa steg i förhandlingarna är att förhandlingsdelegationen kallas in till den 2, 27 och 30 maj. Vi återkommer med information efter den första förhandlingen i nästa vecka.

Sjöbefälen i konflikt för tarifflönesystemet

Sjöbefälen har gått ut i strejk. Sedan midnatt 12 april har Sjöbefälsföreningen verkställt sitt varsel om strejk i skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg.
Men Strömma Turism och Sjöfart i Stockholm gör allt för att kringgå strejken.

Läs mer

Den svenska modellen är en framgångsrik modell

Många av våra fackliga kamrater i andra länder är djupt avundsjuka på oss i Sverige och skulle göra allt för att få ett motsvarande system i sina länder. Modellen har lett till goda reallöneförbättringar för löntagarna och visat sig vara en ekonomisk framgångsfaktor som står på egna ben - utan politisk inblandning. 

Läs mer

Fler artiklar...


Notice: Undefined variable: app in /home/sjofolk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /home/sjofolk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12