Den rödgröna regeringens blå skattkarta

Uttalande antaget vid Seko sjöfolks 28:e och sjöfolkets hundrade årsmöte i Göteborg den 25 mars 2015:

Vi vill uppmärksamma regeringen på att den blå skatten ger många positiva effekter som når långt utanför sjöfartsnäringen. Det förslag om tonnageskattesystem, som just nu ligger ute för remiss, kommer när det införs att ge fler jobb, ökad tillväxt och möjligheter till en klimatsmart infrastruktursatsning.

Läs mer

Sjöarbetsmarknadens parters gemensamma yttrande

Yttrande över SOU 2015:4 Betänkande av Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen

Yttrandet är framtaget genom ett samarbete och stöds av sjöarbetsmarknadens samtliga parter - Seko, Sjöbefälsföreningen och Sveriges Redareförening.

1. Sammanfattande synpunkter: Tonnageskatten betalar sig själv

Sjöfartsnäringens parter, det blå skatteinitiativet välkomnar utredningens förslag till tonnageskattesystem. Det kommer att skapa fler jobb inom hela den maritima näringen, bidra till svensk ekonomisk tillväxt. Det är också en klimatsmart infrastruktursatsning. Vi vill understryka vikten av att tonnageskatten införs snarast. Vi vill också uppmärksamma ansvariga beslutsfattare på att systemet finansierar sig självt, då det kommer att medföra väsentliga skatteintäkter som väl överstiger finansieringskostnaden för införandet av systemet. Den föreslagna reduceringen av sjöfartsstödet är alltså inte nödvändig och skulle dessutom motverka syftet med att införa tonnageskatt: Att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. En konkurrenskraftig sjöfart kommer att skapa fler jobb, ökad tillväxt och kommer öka Sveriges möjligheter att nå klimatmålen.

Läs mer

Att resa billigt är inte alltid bäst

- Seko sjöfolk stödjer pilotstrejken vid Norwegian.

Den pågående pilotstrejken vid Norwegian handlar om anställningstrygghet. Allt fler piloter i Europa hamnar i otrygga anställningsformer via bemanningsföretag eller som falska egenföretagare. Denna trend är tyvärr på intet sätt begränsat till flyget och piloter, vi ser det överallt i hela transportsektorn. Allt fler transportföretag inom alla transportslag väljer bort kvalitet och service för att istället satsa på låga priser med usla arbetsvillkor för de anställda. Det gäller både transporter av gods och passagerarresor, i luften, på land och till sjöss.

Seko sjöfolk stödjer de strejkande piloterna och deras rätti till trygghet och schysta arbetsvillkor. Vi uppmanar också dig som reser att tänka på billigaste resan inte alltid är den bästa, då den sker på bekostnad av de anställdas rättigheter.

Nolltolerans mot sexuella trakasserier till sjöss

Pressmeddelande från Linnéuniversitetet, Chalmers, Sveriges Redareförening, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Linnéstudenterna, Chalmers studentkår, Seko sjöfolk & Sjöbefälsföreningen.

Nu går den svenska sjöfartsbranschen samman för att få bukt med kränkande särbehandling till sjöss. Tillsammans har man tagit fram en strategi och handlingsplan för likabehandling. Fokus ligger på de studerandes situation när de är ombord på fartyg under sin utbildning.

Läs mer

Tonnageskatten betalar sig själv

Idag lämnar Utredningen om tonnageskatt sitt betänkande. En enad sjöfartsnäring välkomnar att det föreslagna tonnageskattesystemet, den blå skatten, men menar samtidigt att riksdagens och skattens syfte – en konkurrenskraftig svensk sjöfart - motverkas av finansieringsförslaget att minska sjöfartsstödet med c:a 40 miljoner kronor.

Läs mer

Fler artiklar...


Notice: Undefined variable: app in /home/sjofolk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /home/sjofolk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12