Medlemsförsäkringar

Behöver Du hjälp eller har olika frågor om försäkringarna så tar Du kontakt med Din fackliga företrädare ombord alt. klubbordföranden som hjälper Dig med anmälan till Folksam.

Har Du ingen klubb på Din arbetsplats så tar Du kontakt med den ombudsman som har hand om det rederi/företag som Du arbetar på.

Om Du är arbetslös eller pensionär tar Du kontakt med:

Medlemsservice: tel 0770-457 950

Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48 – 7 v
413 27 Göteborg

Kollektiv hemförsäkring - KS 14 800
(Obs! gäller efter 12 månaders obrutet medlemskap )
Vill Du veta mera? Klicka här…

Olycksfallsförsäkring Fritid – TFF – GF 10 500 och GF 11 800
Gäller olycksfallsskador eller ersättning för rehabilitering vid sjukdom.
Vill Du veta mera? Klicka här…

GF 11 800 – gäller tills 65 år
GF 10 500 – gäller livslångt

Barngrupplivförsäkring – GF 10 500
För barn stadigvarande bosatta i Norden, bosatta på medlemmens adress.
Vill Du veta mera? Klicka här…

Kompletteringsförsäkring – utförsäkrad TGL – GF 14 095
Gäller vid dödsfall för de medlemmar som inte har någon TGL-försäkring genom anställningen. Försäkringen upphör vid 65-års ålder.
Vill Du veta mera? Klicka här…

Inkomstförsäkring – GF 14750
Om Du är berättigad till ersättning skickar A-kassan hem en ansökningsblankett.
Vill du veta mera? Klicka här…