Tonnageskatten betalar sig själv

Idag lämnar Utredningen om tonnageskatt sitt betänkande. En enad sjöfartsnäring välkomnar att det föreslagna tonnageskattesystemet, den blå skatten, men menar samtidigt att riksdagens och skattens syfte – en konkurrenskraftig svensk sjöfart - motverkas av finansieringsförslaget att minska sjöfartsstödet med c:a 40 miljoner kronor.

Läs mer

IMO omdefinierar "Safe Manning"

Under de sista tre åren har IMO (International Maritime Organization) gradvis omdefinierat begreppet Safe Manning för fartyg. Fram till nu har Safe Manning berört fartygets förmåga att navigera och hantera elementära nödlägen i beräkningen. Ingen hänsyn togs till alla de övriga uppgifter som krävs av besättningen, som till exempel hur ofta man besökte hamnar, lastningsverksamhet, underhåll eller administrativa uppgifter.

Läs mer

Utan transporter stannar världen

Vi har byggt upp en värld där transporter är en förutsättning för hela det globala samhällssystemet och för våra dagliga liv. Transporter är själva navet som får hela vårt handelssystem att fungera.

Läs mer

Fler artiklar...


Notice: Undefined variable: app in /home/sjofolk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /home/sjofolk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12