Sjöbefälen varslar i skärgårdstrafiken

Sjöbefälsföreningen, SBF, tar strid för tarifflönesystemet. Föreningen varslade i onsdags om strejk i skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg.

Varslet omfattar en stor del av skärgårdstrafiken i både Stockholm och Göteborg. Om inte ett nytt avtal träffas innan kommer den bryta ut 12 april.
Arbetsgivarna och Almega vill införa individuell lönesättning vilket Sjöbefälsföreningen motsätter sig för skärgårdstrafiken.
Ett individuellt lönesystem skulle vara både krångligare och dyrare att genomföra, menar Sjöbefälen, medan dagens lönesystem, som innebär att lönen räknas upp enligt en tariff beroende på antal arbetade år, anses mer rätfärdigt och precist av medlemmarna.
– Tarifflönesystemet upplevs av våra medlemmar som rättvist och transparent. Det är inte rimligt att ha individuell lönesättning på en arbetsplats där du knappt träffar din chef, och där chefen inte ser hur du sköter ditt jobb. Risken är att det blir godtyckliga omdömen som ligger till grund för lönesättningen, vilket bara skapar frustration hos de anställda, säger Mats Jäderland, vd på Sjöbefälsföreningen.

Sjöbefälsföreningen vill också ha ett avtal med lika villkor i för skärgårdstrafiken istället för de tre olika avtal som gäller i dag.
Chang Strömberg, ombudsman på Seko sjöfolk, ställer sig bakom Sjöbefälsföreningens beslut om att varsla om stridsåtgärder.
– Seko sjöfolk stödjer till fullo Sjöbefälsförenings uppfattning om tarifflöner. Det är ett rättvist och jämlikt lönesystem som har fungerat, och fortsatt fungerar, i sjöfarten, säger han.

Vad innebär varslet, och en eventuell strejk, för Seko sjöfolks medlemmar?
– Varslet innebär ytterligare press på de redare som gått i fällan om de individuella lönernas förträfflighet. Nu har även befälen fått nog, och för våra medlemmar är det ett stöd inför vår avtalsrörelse i höst, säger Chang Strömberg.

Text: Jörgen Tiger
Bild: Magnus Glans, arkivbild från Seko sjöfolks strejk 2013.

Här kan du läsa vilka fartyg som är varslade om strejkåtgärd