Sjöbefälen får behålla tarifferna

Sjöbefälens strejk i skärgårdstrafiken är över. Sjöbefälsföreningen och Almega har tecknat ett nytt avtal.

– Vi vann striden om tarifflönerna, det var det viktigaste för oss, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Strejken i skärgårdstrafiken har pågått sedan 12 april men i helgen tecknades ett nytt avtal. Förhandlingarna utmynnade i två olika avtal med tarifflöner som grund.

– Det känns jättebra att vi fick igenom tarifflöner, det är ett rättvist, säkert och jämställt lönesystem, säger Mats Jäderland.

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, gratulerar Sjöbefälsföreningen till ett gott resultat.
– Sjöbefälen var uthålliga och kämpade länge för att nå fram. Det är glädjande att de vann kampen om tarifflöner, säger han.

För tre år sedan gick Seko sjöfolk segrande ur en liknande konflikt med Almega. Sjöbefälens nya avtal är en bekräftelse att tarifflönesystemet håller stånd inom sjöfarten, menar han.
– Det stärker oss inför våra kommande förhandlingar i skärgårdstrafiken, särskilt om Almega skulle komma på tanken att försöka föra in individuella löner på vårt område, säger Kenny Reinhold.