Seko varslar om strejk inom skärgårdstrafiken

Förhandlingarna mellan Seko och Almega Tjänsteföretagen har strandat och avtalet inom skärgårdstrafiken upphör att gälla idag, den 22 oktober. Seko har därför lagt ett varsel om konfliktåtgärder.

Varslet omfattar samtliga Sekos medlemmar på specificerade arbetsplatser/fartyg (se bilaga) och som är anställda på företag anslutna till Almega Tjänsteföretagen turism och sjöfart där avtalet för Skärgårdstrafik är tillämpligt.

– Vi har inte kommit överens om innehållet i ett nytt avtal och Almega har lämnat förhandlingarna. Nu löper avtalet ut och vi tvingas därför lägga ett varsel för att komma igång med förhandlingarna igen, säger Mats Ekeklint ansvarig förhandlingsombudsman på Seko.

Seko kräver att löneökningarna ska motsvara vad övriga grupper fått på arbetsmarknaden. Detta yrkande vill Almega inte tillmötesgå.

– Dessutom vill Almega ta bort de lönetariffer vi har idag, de vill avskaffa lägsta lönenivå i avtalet och de vill införa ett nytt lönesystem baserat på individuell lönesättning. Vidare vill de försämra värdet på kollektivavtalet genom en rad andra förändringar i villkoren. Detta något vi givetvis inte kan acceptera, säger Mats Ekeklint.

Varslade konfliktåtgärder träder ikraft den 4 november 2013 kl. 12.00 och gäller till dess annat meddelas. Se fullständig lista på vilka företag/fartyg som berörs av varslet i bifogad fil.

Tags: kollektivavtal, strejk, varsel, avtalsrörelse, almega