Seko utökar strejkvarsel inom skärgårdstrafiken

Med anledning av att Almega Tjänsteföretagen har lagt ett varsel om lockout inom skärgårdstrafiken tvingas nu Seko att utöka sitt strejkvarsel som lades den 22 oktober. Detta för att förhindra att medlemmarna tvingas arbeta utan att få ersättning för den fullgjorda arbetstiden.

Stridsåtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse, strejk, för allt arbete som utförs av Sekos medlemmar inom avtalsområdet Skärgårdstrafik.

Arbetsuppgifterna försätts även i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Detta innefattar även ersättningstrafik.

– Lockouten är en stridsförklaring från Almegas sida eftersom den är mer omfattande än det varsel vi lade tidigare. Dessutom innebär Almegas lockout att även kollektivtrafiken i skärgården dras in i konflikten, vilket vi hela tiden har velat undvika, säger Mats Ekeklint, förhandlingsansvarig ombudsman för Seko på avtalsområdet.

Sedan tidigare kräver Seko att löneökningarna ska motsvara vad övriga grupper fått på arbetsmarknaden. Seko kommer heller inte att acceptera att Almega vill ta bort dagens system med lönetariffer, att Almega vill avskaffa lägsta lönenivå i avtalet och att de vill införa ett nytt lönesystem baserat på individuell lönesättning.

De utökade konfliktåtgärderna träder ikraft den 4 november 2013 kl. 15.00 och gäller till dess annat meddelas.

Se fullständig lista (pdf) på vilka företag/fartyg som berörs av varslet.

Tags: skärgård, kollektivavtal, strejk, varsel, almega