Almegas hårdnackade attityd är ålderdomlig

Almega tvingar Seko ut i strejk. Skärgårdstrafiken står snart stilla. Detta för att Almega vill ta bort det fasta och jämlika lönesystem som garanterar lika lön för lika arbete.

Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen, kallar det utgångna avtalet för en "relik från havets botten", trots att det inte var mer än sju år sedan Almega själva var med och utformade grunden för det, när de tog över som arbetsgivarorganisation efter SARF (Sjöfartens arbetsgivarförbund). Vidare hävdar Stefan Koskinen att avtalet ger "ett ålderdomligt tarifflönesystem som gör att arbetsgivarnas kostnad blir 30 procent högre än för konkurrenter".

- Vi ställer oss frågande till vilka konkurrenterna han menar och är starkt kritiska till att Almega vill sänka lönerna med 30 procent. Ett modernt lönesystem innebär definitivt inte sänkta löner. Det innebär heller inte att arbetsgivarna totalt kör över sina anställda och nekar dem rätten att få motsvarande löneökningar som övriga grupper på arbetsmarknaden. Det är snarare Almegas hårdnackade attityd som är ålderdomlig, säger Kenny Reinhold, avdelningsordförande Seko sjöfolk.

Sekos krav i korthet:
• Vi vill ha samma löneökningar som övriga grupper på arbetsmarknaden.
• Vi vill ha lika lön för lika arbete och behålla ett fast, jämlikt lönesystem istället för att införa individuell lönesättning.
• Vi vill inte offra vår fritid för en beredskapsersättning på endast 12 kr/timme på vardagar och 24 kr/timme på helger.
• Vi vill bevara våra tillsvidareanställningar och inte riskera att bli säsongsanställda med den osäkerhet det innebär.