Parterna i möte i skärgårdsstrejken

Seko och Almega, parterna i konflikten som sedan i måndags drabbar färjetrafik i Stockholm och Göteborg, möttes på fredagen.

– Vi sitter just nu och för diskussioner. Men om det kommer någonting är det ingen som vet i det här läget, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko.

Seko-anslutna som protesterade mot att Waxholm III, trots strejken, lämnade kaj har polisanmälts. Nu meddelar bolaget Strömma turism & sjöfart att personal upplever situationen så hotfull att de inte vågar gå till jobbet.

– Om det är så att det har förekommit våld, hot och olaga intrång, vilket vi inte har belägg för från vår sida, så tar vi naturligtvis avstånd från det. Men samtidigt faller det ett tungt ansvar på Strömma. Ägnar man sig åt strejkbryteri, vilket vi menar att man gör, får man nog ta med i beräkningen att det kan bli irriterad stämning, säger Valle Karlsson. (TT)