Strejk blåses av inom skärgårdstrafiken

Seko – Service- och kommunikationsfacket och Almega svarade idag ja till ett bud från medlarna i den pågående skärgårdskonflikten. Avtalet är ett 36-månaders avtal och har en nivå på 6,8 procent. Inga försämringar har gjorts i avtalet.

- Vi har nu fått behålla ett modernt, rättvist och jämställt kollektivavtal för våra medlemmar på detta område, säger Seko:s förbundsordförande, Janne Rudén.

- Avtalet är i linje med vad övriga grupper fått på arbetsmarknaden och vi har behållit de värdena vi haft i det tidigare avtalet, säger Seko:s avtalssekreterare, Valle Karlsson.

- Vi hoppas att det är första och sista gången vi tvingas ut i en konflikt av vår motpart för att få till stånd ett avtal som ligger på samma nivå som vad alla andra fått på den svenska arbetsmarknaden, fortsätter Karlsson.

Avtalet i korthet:

Avtalet löper om en tid på 36 månader
Nivån ligger på 6,8 procent med fördelningen, år 1 - 2,0%, år 2 – 2,25% samt år 3 – 2,5%
Ett föräldrapenningtillägg införs som omfattar en period av sex månader

Ytterligare information om avtalets innehåll kommer att sammanställas under kvällen.