Skriv avtalsmotioner!

Det är dags att skriva motioner med avtalsyrkanden inför de kommande avtalsförhandlingarna. Det skall med namn, personnummer och kontaktuppgifter framgå vem som skrivit motionen samt om den är antagen på medlemsmöte etc. En motion för varje yrkande, t ex en om kortare arbetstid och en om t ex arbetsmiljö etc.

Avtalsmotioner för Storsjö-, Europa-, Thuleland- och Färjeavtalet m fl skall senast kommit förbundet till handa den 31 augusti 2015.

Motionerna skickas till:
Seko
Mats Ekeklint
Box 1105
111 81 Stockholm