Kenny omvald i Fair Practice Committee

Seko sjöfolks ordförande, Kenny Reinhold, omvaldes idag på ITFs kongress i Sofia till den ena av Sveriges två platser i Fair Practice Committee, kommittén som styr och leder FoC-kampanjen. Marcel Carlstedt, från Svenska Transportarbetareförbundet valdes till den andra platsen. På ITFs hemsida går det att läsa mer om Foc-kampanjen som på svenska betyder Kampanjen mot bekvämlighetsflagg.

Följ kongressen på ITFcongress2014.org