Strömma bryter mot lagen, hindrar skyddsombud

Igår, den 11 september 2014, när Seko sjöfolks regionala skyddsombud skulle utföra skyddsrond på Strömmas fartyg vid strandvägen i Stockholm, blev han nekad att gå ombord. Att rederiet hindrar ett regionalt skyddsombud att aktivt delta i att förbättra arbetsmiljön ombord i deras fartyg är ett brott mot Arbetsmiljölagen.

Det regionala skyddsombudet var inbokad att utföra att utföra skyddsronder på Strömmas fartyg Aphrodite II, Aphrodite IV, Delfin I, Delfin II Delfin VI Delfin IX, Cleopatra I och Stegeholm. Skyddsronderna skulle utföras tillsammans med det lokala skyddsombudet samt representanter för rederiet Strömma. Inga skyddsronder har utförts tidigare och när de bokades in hade rederiet inte några invändningar mot att dessa skulle ske in närvaro av det regionala skyddsombudet.

Väl på plats på Strandvägen meddelade Strömmas säkerhetsansvarige representant att det uppstått en "politisk komplikation" samt att han har blivit avrådda från Almega att släppa ombord det regionala skyddsombudet.

Trots att Seko sjöfolks regionala skyddsombud påtalade att det var ett brott mot Arbetsmiljölagen att hindra ett skyddsombud att utföra sitt uppdrag blev han inte släppt ombord. 

- Att rederiet hindrar regionala skyddsombud att aktivt delta i att förbättra arbetsmiljön ombord i deras fartyg är djupt beklagligt och dessutom ett brott mot Arbetsmiljölagen. Att Strömmas styrelse inte tillåter sina anställda att få hjälp med arbetsmiljön av sin fackförening är dessutom föreningsrättskränkande. Jag hoppas att Strömma slutar med detta oseriösa beteende och börjar samverka för att vi ska uppnå en bättre arbetsmiljö, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk om händelsen.

Tags: Strömma, arbetsmiljö, skyddsombud