Utan transporter stannar världen

Vi har byggt upp en värld där transporter är en förutsättning för hela det globala samhällssystemet och för våra dagliga liv. Transporter är själva navet som får hela vårt handelssystem att fungera.

Ändå ser vi idag en nedåtgående spiral av försämrade arbetsvillkor och bristande reglering. Vi ser det tydligt inom sjöfarten där godstransporter är för billiga idag och att de som arbetar ombord får betala priset för detta genom dåliga arbetsvillkor och dåliga löner.

Men det är också tydligt på land, där transportköpare i allt större utsträckning väljer billiga lastbilstransporter av oseriösa transportföretag på bekostnad av schysta arbetsvillkor och klimatsmarta alternativ. Här kämpar vi fackligt för att den fria rörligheten och konkurrensneutraliteten inte bara ska gälla varor och tjänster utan också arbetstagare och kollektivavtal.

Vi ser inte våra kollegor från andra länder som konkurrenter utan kämpar för att vi ska ha lika bra villkor. Därför är det mycket allvarligt och djupt problematiskt när inte ens det svenska rättssystemet fungerar för att stoppa en direkt brottslig verksamhet. Ett exempel på detta är den friande domen av lastbilschauffören som stoppades i Sundsvall med både falskt pass och körkort.

Seko sjöfolk stödjer lastbilschaufförernas kamp för schysta arbetsvillkor och kampanjen #härstannarsverige. Konkurrensneutralitet handlar om villkor och förutsättningar. Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som gäller i enligt lagar och kollektivavtal. Det ska inte spela någon roll var man är född eller är bosatt. Lika viktigt är det också att vi alla står lika inför lagen. Risken är annars stor att oseriösa arbetsgivare systematiskt börjar utnyttja luckorna i lagen. Det här handlar om respekten för de mänskliga rättigheterna och allas lika värde.

Tags: jobb, kollektivavtal, schysta villkor, transport, #härstannarsverige