Enighet om att införa Blå skatt

Det råder stor enighet bland riksdagens partier om att införa tonnageskatt. Det blev tydligt under interpellationsdebatten om frågan, där samtliga ledamöter argumenterade för skattens fördelar vad gäller jobb, tillväxt och miljö.

Det var Boriana Åberg (m) som väckte debatten genom att lämna in en interpellation, där hon undrar om finansminister Magdalena Andersson (s), tänker verka för att regeringen lämnar ett förslag om att införa en tonnageskatt. Finansministern tackade för frågan och svarade att hon välkomnar Tonnagskatteutredningens förslag om att införa skatten eftersom den är viktig inte bara för sjöfartsnäringen utan för hela Sverige. Hon vill dock avvakta den remissrunda som pågår fram till den 19 maj 2015.

Ledamöterna Lars Tysklind (fp), Rasmus Ling (mp), Hans Rothenberg (m) och Monica Green (s) var också uppe i talarstolen och argumenterade för den blå skatten. Några av de skäl som framfördes var att den gynnar handel och tillväxt, ger fler jobb och att den är viktig för miljö och klimat.

Finansministern avslutade debatten med att tacka för engagemanget för sjöfarten:

– Det är uppenbart att vi är helt eniga om att detta är en näring som är viktig för Sverige. Den är viktig för jobb och tillväxt i Sverige, och det finns också miljöaspekter på att vi har en väl fungerande sjöfartsnäring i Sverige. Jag ser fram emot de kommande årens samarbete, var hennes sista ord i talarstolen.