• Start
  • Press
  • Kampanj i protest mot regeringens angrepp på svenskt sjöfolk

Kampanj i protest mot regeringens angrepp på svenskt sjöfolk

Seko sjöfolk har inlett en kampanj på grund av ett antal förslag från regeringen som innebär försämrade villkor för det svenska sjöfolket och den svenska sjöfarten.

Bara för en dryg vecka sedan beslutade den borgerliga majoriteten i riksdagen att säga ja till ett regeringsförslag som innebär kraftigt försämrade sjuklönereglerna för sjöfolket. Regeringen föreslog de nya reglerna trots att dessa innebär att Sverige bryter mot flera internationella konventioner.

För en tid sedan avslöjades dessutom att regeringen och den Centerpartistiska näringsministern Åsa Torstensson dragit igång en utredning om att eventuellt införa ett så kallat Svenskt Internationellt Skeppsregister. Införs ett sådant register kan det innebära slutet för svenskt manskap och befäl i svenska fartyg, vilket skulle innebära en katastrof för Sverige som sjöfartsnation.

För att införa ett Svenskt Internationellt Skeppsregister måste regeringen göra följande lagändringar:
- Sociallagstiftningen måste skrivas om så att den diskriminerar icke-européer.
- Lagen om anställningsskydd, LAS, måste skrivas om att så att det blir saklig grund för avsked av svenskt sjöfolk.
- Medbestämmandelagen, MBL, måste skrivas om så att de svenska sjöfackliga organisationerna förlorar rätten att teckna kollektivavtal samt rätten att förhandla med arbetsgivarna.

- Mot bakgrund av regeringens angrepp mot den svenska sjömanskåren kommer Seko sjöfolk att satsa allt vi kan för att stoppa galenskaperna, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.
- Jag är övertygad om att vi i den kampanj vi nu inleder kommer att få hela den svenska fackföreningsrörelsen med oss. Den allvarliga förändring av arbetsrätten som ett Svenskt Internationellt Skeppsregister innebär kan nästa gång även drabba svenska löntagare iland om regeringen Reinfeldt vinner riksdagsvalet i september.

För ytterligare information om Seko sjöfolks kampanj kontakta Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk på telefon 031 42 95 30 eller Jonas Forslind informationsansvarig på telefon 031 42 95 34.