• Start
  • Press
  • Få företag ställer sociala krav på sina sjötransporter

Få företag ställer sociala krav på sina sjötransporter

I dag släpper SEKO Sjöfolk en rapport visar att få svenska företag ställer krav om anständiga arbetsvillkor på sina sjötransporter. De gör heller inga kontroller. Om sjömän världen över ska få acceptabla arbetsförhållanden måste transportköparna börja ställa hårdare sociala krav och kontrollera att de krav man ställer faktiskt följs.

SEKO Sjöfolk har tillsammans med den Internationella Transportfederationen, ITF, undersökt hur 16 väletablerade företag i Sverige ser på sitt ansvar för att få en bild av hur olika branscher arbetar för att hantera miljörisker och risker för brott mot de mänskliga rättigheterna i transportskedjan. Hälften av företagen svarade inte på enkäten.

Bland de åtta som svarade är det flera företag som uttrycker en önskan att utnyttja sjön i större utsträckning eftersom det är miljövänligt. Men bara två företag ställer krav på anständiga anställningsförhållanden och villkor som liknar de som brukar finnas i uppförandekoder för produktion. Endast ett företag följer upp sina krav genom sociala kontroller. Rapport om tillståndet för världens sjömän och de svenska företagens ansvar (962.28 kB 2011-03-23)