• Start
  • Press
  • Allmänheten om arbetsförhållanden för de som transporterar varor till och från Sverige

Allmänheten om arbetsförhållanden för de som transporterar varor till och från Sverige

Idag presenterar Seko sjöfolk en undersökning som visar att nästan två av tre svenskar är beredda att betala mellan 2-10 kr extra för ett kilo bananer för anständiga arbetsförhållanden inom transportledet. Samtidigt är det paradoxalt nog få företag som ställer krav på, efterfrågar eller är beredda att betala transporter med anständiga arbetsvillkor.

- Just nu pågår en stormig politisk debatt om huruvida de svenska rederiernas har råd med kollektiv avtal eller inte, ombord på sina fartyg. Vår undersökning visar att konsumenter är beredda att ta en del av kostnaden för att garantera sjömän och andra transportarbetare goda arbetsförhållanden, säger Kenny Reinhold avdelningsordförande för Seko sjöfolk

Seko sjöfolk har undersökt hur allmänhetens syn på arbetsvillkoren för de som transporterar varor till Sverige från världens alla hörn. Undersökningen visar att två av tre anser att det är transportföretagen som har störst ansvar för att arbetsförhållandena är anständiga för de som transporterar varor till och från Sverige med hjälp av lastfartyg, godståg, lastflygplan och lastbilar samt att knappt två av tre är beredda att betala mellan 2-10 kr extra per kilo bananer om de visste att de som transporterat dem hade anständiga förhållanden.

- En majoritet av världens sjömän arbetar under bedrövliga arbetsförhållanden. Det är därför glädjande konsumenterna är beredda att betala mycket mer än vad det kostar att förbättra arbets- och levnadsvillkoren ombord på fartygen, säger Kenny Reinhold.

Rederiernas kostnader för besättningen ombord på transportfartyg påverkar inte nämnvärt priset på vanliga konsumentvaror. Till exempel så skulle konsumenter i Sverige t.ex. endast behöva betala ett par ören mer för ett kilo bananer för att en filippinsk sjöman skulle få samma lön och arbetsvillkor som en sjöman som går på svenskt kollektivavtal. Ändå är det få företag som tar socialt ansvar för när de köper transporter. Detta visar undersökningar som Seko sjöfolk presenterat tidigare i år.

Allmänheten om arbetsförhållanden för de som transporterar varor till och från Sverige (1.17 MB 2011-10-19 15:06:41)