• Start
  • Press
  • Bättre arbetsvillkor för sjömän kostar endast ett par ören

Bättre arbetsvillkor för sjömän kostar endast ett par ören

Idag presenterar SEKO sjöfolk en rapport som visar att kostnaderna för besättningen på transportfartyg inte nämnvärt påverkar priset på vanliga konsumentvaror som bananer, damtoppar, villaolja, datorer, bokhyllor. Det innebär att konsumenter i Sverige t.ex. endast skulle betala ett par ören mer för ett kilo bananer för att en filippinsk sjöman skulle få samma lön och arbetsvillkor som en sjöman som går på svenskt kollektivavtal.

- Rederiernas kostnader för besättningar från olika länder med olika avtal är just nu en het potatis i den politiska diskussionen om ett svenskt internationellt skeppsregister. Samtidigt visar vår undersökning att besättningskostnaden på intet sätt är avgörande för konsumentpriset, säger Kenny Reinhold avdelningsordförande för SEKO sjöfolk

SEKO sjöfolk har låtit IHS Fairplay undersöka hur kostnaderna för besättningar med olika avtal och arbetsvillkor på transportfartyg påverkar priset på vanliga konsumentvaror som bananer, damtoppar, villaolja, datorer, bokhyllor. Resultatet visar att konsumentpriset inte påverkas nämnbart av vilka nationella avtal och villkor besättningen har. Konsumentpriset höjs t.ex. endast ett par ören för ett kilo bananer om besättningen går på svenska kollektivavtal jämfört med om den lyder under de avtal som polska eller filippinska sjömän går på. För en kubikmeter villa olja rör det sig om ungefär 1,50 kronor, en laptop ungefär 50 öre och en enkel bokhylla, typ Billy, ungefär 20 öre.

- En majoritet av världens sjömän arbetar under bedrövliga arbetsförhållanden. Vi vill göra så väl riksdag och regering som företag och konsumenter uppmärksamma på att det är fullt möjligt och inte ens dyrt att bidra till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för alla sjömän oavsett var de kommer ifrån, säger Kenny Reinhold

SEKO sjöfolk har tidigare undersökt hur tillståndet ser ut för världens sjömän och hur företag i Sverige ser på sitt ansvar. Resultatet presenteras i rapporten "Är en mås mer värd än en matros?" som visar att arbetsförhållandena och säkerhetssituationen inom den internationella sjöfarten är oroväckande och för många sjömän direkt livsfarliga samtidigt som få svenska företag ställer krav på anständiga arbetsvillkor sina sjötransporter.

Läs rapporten "Är en mås mer värd än en matros?"

Besättningskostnader i konsumentledet (320.67 kB 2011-09-22 14:18:19)