Utbildningar 2017

Det är viktigt med utbildade medlemmar och förtroendevalda. 

Anmäl dig till våra utbildningar nu, vänta inte in i det sista! Sista anmälningsdag är 8 veckor före kursstart.

Introduktionsutbildning

1 dag, 8 timmar. Externat. Alla anställda på kollektivavtalsområdet.
Förkunskaper: För att delta behövs inga förkunskaper.
Ekonomi: Skattefritt arvode om 108 kronor per timme (gäller 2016) och utgår till alla deltagare.

Innehåll:
• Meningen med vår förening
• Kollektivavtalet - vad gäller på min arbetsplats

Deltagare skall genomgå Introduktionsutbildningen på hemorten, eller arbetsorten
och kan genomföras tvärfackligt. Vi står för utbildningen, arvode, lokal och förtäring (fika och lunch). Det förutsätts att deltagarna själva tar sig till och från utbildningen, på egen bekostnad.
I egen regi kommer vi att hålla utbildningen på följande datum och orter:

9 maj Stockholm
30 maj Stockholm Inställd

Sista anmälningsdag är 8 veckor innan kursstart.

För boende utanför dessa orters upptagningsområde, vänligen maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för hjälp med anmälan till utbildning nära bostadsort.

Medlemsutbildning

2 dagar, ca 12 timmar. Externat. Alla medlemmar.
Förkunskaper: Genomgången Introduktionsutbildning.
Ekonomi: Skattefritt arvode om 864 kronor per kursdag (gäller 2016).

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Sjömanslagen
• Vilotidslagen
• Försäkringar – med fokus på de som ingår i medlemskapet
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för utbildningen, skattefritt utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middag för alla deltagare.

Utbildning skall sökas på ort närmst bostad eller arbetsplats (om utbildningen ligger i samband med arbete).


7-8 juni Stockholm Till anmälan
4-5 oktober Stockholm Till anmälan
8-9 november Göteborg Till anmälan

Sista anmälningsdag är 8 veckor innan kursstart.

Grundläggande Förtroendevaldutbildning - GFU

4 dagar, ca 28 timmar. Externat/internat. Alla medlemmar med (eller blivande) fackligt förtroendeuppdrag inklusive skyddsombud.
Förkunskaper: Genomgången Medlemsutbildning.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1272 kronor per kursdag (gäller 2016).

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Arbetsmarknadslagar
• Försäkringar – med fokus på avtalsförsäkringar
• Allas lika värde
• Medlemsrekrytering
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

12-14 september Göteborg, Seko sjöfolk Till anmälan
Sista anmälningsdag är 8 veckor innan kursstart.

Fartygsmiljöutbildning steg 1 – FAM1

4 dagar, ca 28 timmar. Externat/internat. Alla skyddsombud.
Förkunskaper: inga krav, men bra om Introduktionsutbildning och Medlemsutbildning har genomgåtts, eller planeras in efter FAM1.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 272 kronor per kursdag (gäller 2016).

Innehåll:
• Att vara skyddsombud/SAM
• Arbetsmiljölagen
• Fartygssäkerhetslagen
• AFS:ar, AD mm
• Praktiskt skyddsarbete, riskbedömning, skyddsrond, riskbedöma eget arbetsmiljöproblem
• Psykosocial arbetsmiljö, buller, vibrationer, kem, belysning
• Arbetsskador och tillbud, arbetsanpassning och rehab
• Försäkringar

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

4-7 september Göteborg, Seko sjöfolk Till anmälan
Sista anmälningsdag är 8 veckor innan kursstart.

Fartygsmiljöutbildning steg 2 – FAM2

5 dagar, ca 36 timmar. Externat/internat. Alla skyddsombud.
Förkunskaper: genomgången Fartygsmiljöutbildning steg 1.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 272 kronor per kursdag (gäller 2016).

Innehåll:
• Återkoppling, säkerhetskultur, SAM samarbete med AG
• Delegering, skyddskommitténs arbete
• Ergonomi med grupparbete
• Psykosocial arbetsmiljö, stress, kränkande särbehandling, konflikthantering
• Psykosocial arbetsmiljö och mobbing
• Hot och våld på arbetsplatsen
• Kem riskbedömningar
• Reach, kemikaliesystem, härdplaster och medicinska kontroller
• Syrefria miljöer, gaser, biologiska arbetsmiljörisker, asbest
• Truckar och lyftdon, arbete på däck
• Blybatterier, minderåriga, gravida och ammande
• Arbetsplatsolyckor, rehabsamtal, krisstöd, hemsidor och verktyg (ex insjö, SHK, arbetsmiljömedicin, Appar mm)

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

13-17 november Göteborg, Seko sjöfolk Till anmälan
Sista anmälningsdag är 8 veckor innan kursstart.